دکتر سیما احمدی

4938294838244392

دکتر سیما احمدی دندانپزشک در کلینیک قدس

دکتر سیما احمدی در کنگره ها و سمینارهای علمی بسیاری شرکت کرده تا سطح خدمات خود را برای مراجعان محترم افزایش دهد. خدمات درمانی دکتر سیما احمدی بر پایه ارائه خدمات مدرن، حرفه ای و راحت است تا بیماران کلینیک دندانپزشکی در شهر قدس از بهترین خدمات دندانپزشکی بهره مند شوند.

درمان هایی است که توسط دکتر سیما احمدی انجام می شود با استفاده از مواد با کیفیت بالا انجام می شود. برای دکتر احمدی حرفه‌ای گری با تشخیص دقیق شروع می شود تا بتوانند با برقراری ارتباط مناسب با بیمار نیازهای درمانی بیمار را به شکلی کامل و دقیق برآورده کنند.

پیمایش به بالا
به بالا بروید