دکتر سیما احمدی

دکتر سیما احمدیدکتر سیما احمدی دندانپزشک در کلینیک قدس

دکتر سیما احمدی در کنگره ها و سمینارهای علمی بسیاری شرکت کرده تا سطح خدمات خود را برای مراجعان محترم افزایش دهد. خدمات درمانی دکتر سیما احمدی بر پایه ارائه خدمات مدرن، حرفه ای و راحت است تا بیماران کلینیک دندانپزشکی در شهر قدس از بهترین خدمات دندانپزشکی بهره مند شوند.

درمان هایی است که توسط دکتر سیما احمدی انجام می شود با استفاده از مواد با کیفیت بالا انجام می شود. برای دکتر احمدی حرفه‌ای گری با تشخیص دقیق شروع می شود تا بتوانند با برقراری ارتباط مناسب با بیمار نیازهای درمانی بیمار را به شکلی کامل و دقیق برآورده کنند.

Scroll to Top
به بالا بروید