عوارض احتمالی ایمپلنت

3 دلیل اصلی بروز عوارض احتمالی ایمپلنت

1- خطرات و عوارض  احتمالی ایمپلنت حین جراحی ایمپلنت کاشت ایمپلنت دندان یک روش جراحی است و خطرات طبیعی جراحی را به همراه دارد. اگر اقدامات جراحی اضافی (لیفت سینوس، پیوند استخوان و غیره) انجام شود، خطرات عادی را نیز به همراه دارد. با این حال، طبق آمار فعلی، خطر عوارض بسیار کم در نظر …

3 دلیل اصلی بروز عوارض احتمالی ایمپلنت ادامه »